31 thg 3, 2008

Lính Trung Cộng cải trang thành nhà sư Tây Tạng
Bằng chứng CS, Lính Tung Của hóa trang thành nhà sư Tây Tạng để kích động
333 magnify

Theo thông tin cũa PTI của Ấn Độ thì Đạt La Lạt Ma thứ 14 đã mở cuộc hộp báo tại Ấn Độ ngày 29 tháng 3. Trong cuộc họp báo của vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng thì trong vụ bạo động xảy ra tại Tây Tạng đã có mặt vài trăm quân lính Trung Quốc hóa trang thành nhà sư Tây Tạng. Có lẽ đây là bằng chứng cho thấy Chính Quyền Trung Quốc đã tổ chức cuộc bạo động để đổ lổi cho nhà sư Tây Tạng.

Đạt La Lạt Ma thứ 14 đã nhiều lần muốn đối thoại với chính quyền Trung Quốc nhưng phía Trung Quốc đã không muốn đàm phán mà còn chỉ trích Đạt La Lạt Ma thứ 14 đã cho người tổ chức bạo động .

Đây là những hình ảnh được công bố. Nhìn hình thì ai cũng có thể hiểu chính quyền Trung Quốc là một tổ chức như thế nào. Những thầy tu "Made in China Communist" này đã từng vào trong chùa, nơi có những vị cao tăng quyền lực của Tây Tạng để giết hại và sau đó bỏ trốn.


Theo:

http://buddhism.kalachakranet.org/chinese-orchestrating-riots-tibet.htm

3 nhận xét: