7 thg 3, 2008

Họ là những người dũng cảm chống tham nhũng

Những dân oan bị bắt tối ngày 2/3/08 là những người dân dũng cãm chống tham nhũng.
photograph


Trước văn phòng chống tham nhũng TW, tháng 7/2007. Từ phải sang , hàng ngồi : Nguyễn Anh Tuấn (người đầu), Nguyễn Văn Năng (thứ 3), hàng đứng: Lưu Quốc Luân (thứ 2), Kiều văn Hoà (thứ 5, đội nón tai bèo).
photograph11

Biên nhận hồ sơ của Lưu Quốc Luân và 61 hộ dân ở khu CNC, Q9.

photograph (5)
Họ là những bạch cầu chống tham nhũng trong một cơ thể suy đồi .


photograph (2)
Sau sự việc ngày 22/11/2007, người dân yêu cầu đối chất để làm rõ nhưng CQ tránh nè và âm mưu tạo một vụ án để trấn áp nhân dân.


photograph (3)
Trang hai của đơn yêu cầu đối chất.


photograph (4)
Những người dân yêu cầu đối chất ký tên


photograph (6)
Hiến pháp nghiêm cấm trả thù người khiếu nại tố cáo.


Với nhân dân vùng bưng 6 xã, những người dân vô tội bị bắt giữ là nạn nhân của một chế độc độc tài đảng trị. Đây là một âm mưu hèn hạ của CQ Q9, HCM.

Họ đã trở thành anh hùng của chúng tôi.

Chúng tôi nợ ơn họ.

Nguồn : Blog Tiếng Dân Rên http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-hSy.87clcqPt.kg8aGsYxMxkkQ--?cq=1&p=5#comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét