14 thg 2, 2008

Điện Phân ưu của Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ ED ROYCE

Điện Phân ưu của Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ ED ROYCE
về sự ra đi của Giáo sư HOÀNG MINH CHÍNH

Kính gửi toàn thể Đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam (DPV) và tất cả những người yêu chuộng hoà bình, dân chủ tại Việt Nam:

Với lòng thành thật nhất, tôi ngỏ lời chia buồn về sự ra đi của Gs. Hoàng Minh Chính. Ông sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

Giáo sư Hoàng Minh Chính đóng một vai trò rất quan trọng trong phong trào dân chủ tại Việt Nam. Là Tổng Thư ký cuả Đảng Dân Chủ Việt Nam, ông đã hướng dẫn tiến trình dân chủ hóa Việt Nam theo một hướng đúng đắn. Ông đã phục hoạt Đảng Dân Chủ mà đã bị chính quyền Việt Nam cấm sinh hoạt từ năm 1988.

Tôi đã có dịp tiếp chuyện với Giáo sư Chính tận mặt. Tôi xác nhận rằng ông có một niềm tin, lòng quyết tâm và nghị lực phi thường cùng với sự hy sinh làm việc không ngừng nghĩ cho mục tiêu dân chủ hóa tại Việt Nam. Sự ra đi của ông luôn đươc ghi nhớ, tuyên dương, và tin ông "ra đi" cũng được thông tin đến khắp cả cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.


Dân biểu quốc hội HK, Ed Royce & Gs. Hoàng Minh Chính (2005)

Mặc dù Giáo sư Hoàng Minh Chính không còn nữa để nhìn thầy nền dân chủ thật sự tại Việt Nam, nhưng ông đã làm ngọn đuốc soi đường để cho thế hệ kế tiếp dấn bước để cho nền dân chủ tại Việt Nam trở thành hiện thực.

Một lần nữa, tôi thành tâm chia buồn với sự mất mát ra đi của một ngọn cờ dân chủ hàng đầu tại Việt Nam.

Thành kính

EDWARD R. ROYCE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét