26 thg 12, 2007

LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ THỰC TẾ PHŨ PHÀNG
Từ khái niệm về Nhà nước pháp quyền XHCN

Theo Từ điển Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN là khái niệm chỉ về nội dung dân chủ của nhà nước. Tư tưởng về NNPQ đã xuất hiện từ thời kỳ cổ đại, nhưng thuật ngữ NNPQ xuất hiện muộn hơn. Thuật ngữ này không được dùng trong sách báo Anh - Mỹ. Trong tiếng Anh người ta thường dùng một khái niệm tương tự - Rule of Law (Sự ngự trị của pháp luật). Ngày nay, khi nói tới NNPQ trước hết là nói đến sự ngự trị của pháp luật trong đời sống xã hội và chính trị với tính cách là ý chí của nhân dân và có giá trị phổ biến.

Có thể thấy hai khía cạnh của NNPQ:

1) Pháp lý hình thức, tức là sự ngự trị của pháp luật, sự ràng buộc bởi pháp luật đối với nhà nước và tất cả các thành viên của xã hội (hay nói cách khác, đây là yêu cầu bảo đảm pháp chế trong công tác xây dựng và áp dụng pháp luật);

2) Nội dung pháp lý, tức là bản thân pháp luật phải bảo đảm yêu cầu khách quan thúc đẩy tiến bộ xã hội. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã chủ trương xây dựng NNPQ với nội dung cơ bản là xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nguyên tắc thống nhất quyền lực và có sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp 1992 đã bổ sung NNPQ vào điều 2, Hiến pháp 1992.

Tài liệu giảng dạy bộ môn Nhà nước và Pháp luật của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi rõ:

Nhà nước pháp quyền XHCN là Nhà nước điều hành, quản lý xã hội bằng hệ thống pháp luật XHCN, tất cả mọi công dân đều phải “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, không có ngoại lệ, không ai có quyền đứng trên, đứng ngoài pháp luật. Trong đó, các quyền dân chủ, tự do và lợi ích chính đáng của con người, của công dân được pháp luật bảo đảm và bảo vệ toàn vẹn; có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, có sự hiện diện và điều chỉnh của pháp luật trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có sự ràng buộc giữa các cơ quan Nhà nước và pháp luật.

CHÍNH QUYỀN là tổ chức bộ máy điều hành, quản lý công việc của Nhà nước và xã hội ở các nước trên thế giới.

Vì sao gọi là chính quyền?

Từ “chính” () có 3 nghĩa: 1. Ở giữa, ngay thẳng. 2. Chủ yếu, quan trọng, trái với phụ. Ví dụ: Phần chính, Ý chính; 3. Đúng là, đích là. Ví dụ: Chính nó đã nói thế.

Có thể hiểu chính quyền là tổ chức bộ máy điều hành, quản lý công việc của Nhà nước và xã hội một cách chính danh, chính thức, ngay thẳng, được mọi người công nhận, nhằm thi hành công việc quản lý Nhà nước.

“Chính” ngược lại với “ngụy” () là giả, lời nói mê sảng, giả trá. Ví dụ: ngụy quỷ (dối trá, quỷ quyệt), ngụy chứng (khai man), ngụy quân (dùng hình nộm giả làm quân), ngụy tạo (làm giả, giả mạo), ngụy tệ (tiền giả), ngụy thác (lấy đồ mới giả làm đồ cổ), ngụy thiện (đạo đức giả), ngụy trang (giả trang).

Một Nhà nước mà không chính danh, không ngay thẳng, không tuân thủ nghiêm các quy định phápluật, người thừa hành công vụ đầy rẫy hành vi giả trá, lừa lọc quần chúng nhân dân… thì không gọi là bộ máy chính quyền mà phải gọi là bộ máy ngụy quyền.

Đến các quy phạm pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

“Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình”;

“Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân: Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật. Người bị hại, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật”;

“Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân: Không ai được xâm phạm chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. Việc khám xét chỗ ở, khám xét, tạm giữ và thu giữ thư tín, điện tín, khi tiến hành tố tụng phải theo đúng quy định của Bộ luật này”;

“Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật: Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”.

Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch được quy định rõ tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nước CHXHCN Việt Nam.

Về các trường hợp tạm giữ người cũng được quy định rõ ràng như sau:

1)-Tạm giữ người theo thủ tục hành chính:

Theo Điều 44 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, được cụ thể hóa bằng Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ: “Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác hoặc cần thu thập, xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để quyết định xử lý vi phạm hành chính. Mọi trường hợp tạm giữ người đều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản. Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 24 giờ.”

2)-Tạm giữ người là biện pháp ngăn chặn trong Tố Tụng Hình Sự: Theo Điều 68 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự (năm 1987 và được sửa đổi bổ sung theo Luật ngày 09/06/2000): “Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang”.

- Trường hợp khẩn cấp (Điều 81) được hiểu là: khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, hoặc khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chận ngay việc người đó trốn hoặc tiêu chuỷ chứng cứ; hoặc khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ.

Những người sau đây có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp:

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;

b) Người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn và tương đương; người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới;

c) Người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng.

Nội dung lệnh bắt và việc thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp phải theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 80 của Bộ luật này.

Trong mọi trường hợp, việc bắt khẩn cấp phải được báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét phê chuẩn.

Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt khẩn cấp quy định tại Điều này. Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì người đã ra lệnh bắt phải trả tự do ngay cho người bị bắt (khoản 2, 3, 4 Điều 81 BLTTHS).

- Phạm tội quả tang (Điều 82): Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt .

Thời hạn tạm giữ trong trường hợp này theo Điều 69 Bộ Luật Tố tụng Hình sự thì thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày đêm. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan ra lệnh tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá ba ngày đêm. Trong trường hợp đặc biệt cơ quan ra lệnh tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng cũng không được quá ba ngày đêm.

Trong mọi trường hợp tạm giữ người thì người thi hành lệnh phải triển khai lệnh cho người bị tạm giữ biết, lập biên bản về việc tạm giữ và giao cho người bị tạm giữ 1 bản lệnh tạm giữ.

Những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này, Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển có quyền ra quyết định tạm giữ (Điều 86).

Và hành vi liên tục bắt giữ người trái pháp luật của CA Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/12/2007, vì tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, bị bắt giữ trái phép lần thứ 1 trên đường Võ Thị Sáu với lý do nghi ngờ buôn bán ma túy nhưng không tìm thấy chút ma túy nào mà chỉ để hỏi vớ vẩn vụ biểu tình.

Ông Nguyễn Văn Hải đã gởi đơn tố cáo hành vi bắt người trái pháp luật đến Giám đốc CA Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý.

Sáng ngày 23/12/2007, ông Nguyễn Văn Hải lại bị bắt giữ trái phép lần thứ 2 với lực lượng hùng hậu hơn lần thứ 1 gồm: Công an phường, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát cơ động 113, CA mặc thường phục và 1 xe Cảnh sát 113 dùng vũ lực lôi kéo ông Hải tống lê xe chở đi với lý do còn lố bịch hơn lần thứ 1 là “Mời giải quyết đơn tố cáo”. Đạo đức xã hội, lễ nghĩa ngàn đời, phép tắc xã giao, hệ thống văn bản pháp quy Việt Nam lại có cái kiểu “mời”, kiểu đối xử với người tố cáo như cách bắt giữ một tên tội phạm hình sự nguy hiểm như vậy sao?

Từ một người bị xúc phạm thô bạo đến nhân phẩm, danh dự, thân thể một cách trái pháp luật, ông Hải đã có đơn yêu cầu cơ quan pháp luật (tức CA Thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì mức độ “khủng bố” công dân càng ngang nhiên ngạo nghễ, thách thức người dân tay không tấc sắt một cách công khai trước hàng trăm cặp mắt quần chúng tại khu vực tòa nhà Diamond Plaza, bất chấp tiếng kêu chê trách, phẫn nộ của những người chứng kiến.

Có thể điều động một lúc nhiều lực lượng tham gia, điều cả xe 113 để bắt giữ ông Hải thì rõ ràng không phải thẩm quyền của mấy anh CA phường rồi.

Hành vi “khủng bố” càng ngày càng gia tăng khi ông Hải đến CA phường 8 quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo lời mời của CA thì bị câu lưu tại đây đến 0 giờ 45 phút ngày 25/12/2007 mà không có bất cứ một quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính hay lệnh tạmgiữ theo thủ tục tố tụng hình sự nào.

19 giờ ngày 24/12/2007, ông Hải gọi điện cho tôi hay là ông vẫn còn bị CA dùng vũ lực giữ ở CAP8 Q3 mà chưa được ăn gì. Tôi thật bất nhẫn khi nghe thấy việc một công dân vô tội bị lực lượng CA đối xử tệ bạc hơn một tên tội phạm đã bị Tòa án tuyên là có tội.

Đến 20 giờ, tôi được một người bạn cho hay ông Hải vừa được CAP cho ăn 1 tô phở. Lại thêm một chuyện bi hài, chẳng biết phở này là phở vĩa hè 5.000 đồng/tô hay phở 24.000 đồng/ tô? Nhưng chi tiết CAP gọi một dân phòng ra ngoài mua rồi bưng vào ngay thì tôi dám khẳng định chắc chắn là chẳng phải phở của hệ thống cửa hàng phở 24. Tôi, một người phụ nữ chuyên làm việc văn phòng mà ăn 1 tô phở còn không thấm, huống hồ đàn ông như ông Hải thì ai cũng hiểu tô phở ấy ăn vào nó chạy đi đâu.

Tôi còn nghe ông Hải nói ông bị lục soát thân thể, tịch thu, tự tiện khám xét, xem nghe các vật dụng cá nhân của ông (máy ghi âm) mà không được sự đồng ý của ông cũng như không có tờ lệnh khám xét nào.

Ai cũng biết rằng LỄ GIÁNG SINH là một trong những đại lễ của đạo Kitô tổ chức từ giữa đêm 24 đến 25.12 dương lịch, là ngày sinh của Chúa Giêsu, hay còn được gọi là ngày Chúa Giáng sinh, Lễ Giáng sinh được tổ chức trọng thể tại nhà thờ với nghi thức tôn nghiêm trang trọng. Ở Việt Nam, Lễ Giáng sinh không chỉ dành riêng cho các tín đồ của đạo Công giáo, mà cư dân trong một số vùng có đạo Công giáo, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng chia vui với giáo dân. Đêm Giáng sinh thường thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là các nam nữ thanh niên. Vì vậy, lễ Giáng sinh ở Việt Nam còn bao hàm cả ý nghĩa sinh hoạt văn hóa cộng đồng của toàn thể người Việt có đạo hay không có đạo, nên hàng năm vào ngày này vẫn xảy ra hiện tượng kẹt xe cũng không phải là chuyện lạ.

Ngăn cản người dân tham gia lễ Giáng sinh là hành vi xâm phạm đến quyền tự do cá nhân, xâm phạm đến quyền tự do tham gia sinh hoạt văn hóa, tôn giáo đã được pháp luật cho phép.

Niềm tin bị bóp chết thô bạo

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là tôn trọng các giá trị truyền thống “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”, trong đó chữ Tín được coi là quan trọng nhất trong quan hệ giao tiếp xã hội. Không phải tự nhiên mà ông bà ta có nhiều câu nói về chữ Tín: “Nhất ngôn bất tín, vạn sự bất tin”, “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, “Nhất ngôn như phá thạch”….

- Ở tù cũng có chế độ ăn uống đàng hoàng, đủ bữa, đúng giờ. Nay, các anh CA lại dùng vũ lực câu lưu người dân ở cơ quan mình nhưng không cho ăn uống đầy đủ, đúng giờ, đó là BẤT NHÂN;

- Ông Hải dù gì cũng là cựu chiến binh, nếu ông may mắn không hy sinh vì Tổ quốc trong cuộc kháng chiến giữ nước thì không thể vì thế mà phủi sạch đóng góp của ông, chỉ vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc đòi Hoàng Sa - Trường Sa cho Việt Nam (nếu có đòi được thì cá nhân những người biểu tình cũng không được lợi lộc gì) mà bị những người gọi là Công An Nhân Dân trở mặt coi ông như thù địch, đó là BẤT NGHĨA;

- Nói là “Mời” nhưng không giữ đúng nguyên tắc lịch sự tối thiểu của việc “mời”. Tự ý xem, nghe tài liệu trong máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó, cũng không có lệnh (bằng văn bản) do người có thẩm quyền ký đúng quy định pháp luật; ngăn cản công dân tham gia sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, đó là BẤT LỄ;

- Không đủ lý lẽ để thuyết phục người dân phải “tâm phục khẩu phục”, hành xử ngang ngược, ỷ vào sức mạnh của số đông có vũ khí trong tay, bất chấp quy định pháp luật, tự cho phép mình chà đạp lên pháp luật, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm của công dân, đó là BẤT TRÍ;

- Nói một đàng làm một nẻo. Giấy mời chữ ghi rành rành “giải quyết đơn thưa tố cáo” nhưng không giải quyết đơn thưa tố cáo mà lấy đông hiếp ít, lấy thịt đè người, dùng thủ đoạn “xa luân chiến” cố ý khủng bố tinh thần nhằm gán ghép tội cho công dân đó là BẤT TÍN.

Những kẻ BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT TRÍ, BẤT LỄ, BẤT TÍN như thế có nên gọi là “chính quyền”???

Người đại diện cho cơ quan pháp luật, người có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân lại ngang nhiên vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì công dân như tôi đây phải tin ai???

Đêm 24/12/2007, Thiên chúa Giáng sinh muộn màng ở Sài Gòn. Tôi, một kẻ vô thần, vô cùng cảm ơn Thiên Chúa lòng lành, sau mấy mươi năm Người cũng đã cho tôi được sáng mắt sáng lòng rằng tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa!

Sài Gòn, ngày 25/12/2007
Tạ Phong Tần

49 nhận xét:

 1. Chỉ thị từ trên là bảo vệ sự an ninh hòa bình và trật tự thành phố chống bạo lọan, biểu tình gây rối dù bất cứ lý do nào gây nên bạo đông cho dân chúng thì Chính quyền an ninh nơi đó sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên. Những người kích động quá khích và đẫn đầu phải được bắt về thẩm tra, vì nhiều lý do an ninh chính trị quốc gia nên phải làm thế, không làm thế để mà lọan à đúng không. Thử hỏi đâu biết trong số đó có người phản động không? thà bắt nhằm còn hơn bỏ xót, và những người quá khích vì nhiều lý do trong quá khứ nữa nên phải bắt thôi, đối với kẻ thù thì cần gì Nhân trí tín lễ nghĩa mấy bác, Nhà nước ta còn nhiều mặt yếu kém mấy bác thấy vậy rùi thì sửa đi chứ đừng có lên tiếng mà phá hủy nhé không được đâu chỉ có thể góp ý để sửa thôi, đừng kích động quá mức như thế. .....một lần nữa xin mấy bác đi thiền hành một chút đi quán chiếu một chút đặt mình vào địa vị của nhà nước xem.? cái gì cũng có 2 mặt hết có tốt có xấu...nhân nào quả nấy thôi phải tự hỏi lại mình rằng tai sao tôi bị như vậy mà người khác không bị như vậy có bao nhiêu người như mình thì sẽ thấy thôi. Chẳn lẽ mình nằm trong số ít này là thánh nhân hay là thằng điên còn mọi người là bình thường? từ đó bạn sẽ tìm ra con đường để đi tốt hơn....có ý nghĩa hơn trong cụôc sống này .....hãy nghiên cứu Phật giáo rùi các bạn sẽ thấy điều lạ lùng và quá cao siêu trong đạo phật rất thích hợp trong những trường hợp này.......các bạn hiểu gì về TS-HS các bạn đấu tranh hiểu gì về địa lý việt nam mà đấu tranh tìm hiểu một chút đi sẽ thấy cái khó mà chúng ta cần làm. Và khi bạn bó tay thì hãy quay về cội nguồn về tâm linh tổ tiên mà học tập tìm hiểu xem ông bà ta tại sao chọn con đường này tại sao chọn tôn giáo này và ta kế thừa thì ta biết gì về nó....rồi lúc đó bạn sẽ thấy rỏ mình phải làm gì...

  Trả lờiXóa
 2. trong blog mà cũng có thứ dân bưng bộ bọn trung cộng
  vào đây dùng rắm thối, rung cây nhát khỉ. lũ bưng bô
  này càng vô học, càng côn đồ

  Trả lờiXóa
 3. Ê anh học trò trường Chu Văn An kia, anh lớn tuổi rùi mà ăn nói bậy quá, chưa biết rỏ thì đừng có nói bậy, Có người Việt nào ưa bọn trung quốc đâu. nhà nước ta có chủ tính hết rùi anh không như anh nghĩ đâu. mai mốt có chiến tranh tôi đưa anh ra đảo đó trước nhé. Lúc đó anh tha hồ mà côn đồ với chúng chứ đừng có côn đồ với người Việt như vậy. Chào anh CVA

  Trả lờiXóa
 4. À quên : " vô học là một cảnh giới học cao nhất trong nhà Phật đó anh...." Còn Côn Đồ là gì ? tôi không biết anh thử thể hiện cho tôi xem thử với. thiện tai thiện tai...

  Trả lờiXóa
 5. Tình cờ qua đây, tôi xin mạn phép góp ý thuần túy chuyện chữ nghĩa . Chính quyền chữ Hán viết là 政權, chữ chính (政) này không phải là chữ chính (正). Tôi thấy người ta thường chỉ nói tới cặp từ chân - ngụy, chứ có ai nói đến cặp từ chính - ngụy bao giờ. Đọc thấy buồn cười lắm.

  Trả lờiXóa
 6. Trời đất ơi, vì thàng điếu cày chết tiệt này mà chửi Nhà Nước giữ vậy?
  Thằng này uống nước Việt, ăn cơm Việt mà đầu toàn bã đậu.

  Trả lờiXóa
 7. Cha điếu cày này tư tưởng phản động vãi đái!
  Shit!

  Trả lờiXóa
 8. @Đông A: tôi hoàn toàn không biết gì về ký tự Hán văn và tự suy đoán (theo cảm giác) là anh có kiến thức uyên thâm về chữ Hán...
  Tuy nhiên tôi với quan điểm là "dùng lời để tải ý" thì ta thấy đoạn này đã dẫn giải được chính xác cái ý của tác giả Tạ Phong Tần:
  "Một Nhà nước mà không chính danh, không ngay thẳng, không tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, người thừa hành công vụ đầy rẫy hành vi giả trá, lừa lọc quần chúng nhân dân… thì không gọi là bộ máy chính quyền mà phải gọi là bộ máy ngụy quyền".
  Về ý nghĩa thì chữ "chính quyền" đối với chữ "ngụy quyền" làm cho người đọc hiểu ra vấn đề chính xác hơn là dùng chữ "chân quyền" để đối lại với chữ "ngụy quyền" theo hiểu biết sâu xa của anh.
  Tất nhiên nếu ta dùng chữ "chân quyền" thì người đọc lại cảm thấy buồn cười.
  Xin anh chỉ giáo thêm !

  Trả lờiXóa
 9. Tôi Yêu Việt Nam @ Đọc comment của bác mới cái thứ 2 iem đã ướt nguyên cái quần rồi ( sợ vãi đái )iem xin Bác nghen , từ nay iem xin chừa không dám chửi Đảng nữa , Đảng có muốn làm gì thì cứ làm vì mấy chục năm qua Đảng đã xem cái đất nước và xã hội VN là một cái nông trại rồi ( lời Thầy Thích Tuệ Sỹ ) nên Đảng cứ lề lối đó mà làm , Đảng cứ cho Đảng có Sổ đỏ trên mảnh đất hình chử S nên Đảng muốn nhường muốn cắt cho ai thì Đảng cứ việc ....

  Trả lờiXóa
 10. Tôi Yêu Việt Nam @ Đọc comment của bác mới cái thứ 2 iem đã ướt nguyên cái quần rồi ( sợ vãi đái )iem xin Bác nghen , từ nay iem xin chừa không dám chửi Đảng nữa , Đảng có muốn làm gì thì cứ làm vì mấy chục năm qua Đảng đã xem cái đất nước và xã hội VN là một cái nông trại rồi ( lời Thầy Thích Tuệ Sỹ ) nên Đảng cứ lề lối đó mà làm , Đảng cứ cho Đảng có Sổ đỏ trên mảnh đất hình chử S nên Đảng muốn nhường muốn cắt cho ai thì Đảng cứ việc ....

  Trả lờiXóa
 11. Tôi Yêu Việt Nam @ Đọc comment của bác mới cái thứ 2 iem đã ướt nguyên cái quần rồi ( sợ vãi đái )iem xin Bác nghen , từ nay iem xin chừa không dám chửi Đảng nữa , Đảng có muốn làm gì thì cứ làm vì mấy chục năm qua Đảng đã xem cái đất nước và xã hội VN là một cái nông trại rồi ( lời Thầy Thích Tuệ Sỹ ) nên Đảng cứ lề lối đó mà làm , Đảng cứ cho Đảng có Sổ đỏ trên mảnh đất hình chử S nên Đảng muốn nhường muốn cắt cho ai thì Đảng cứ việc ....

  Trả lờiXóa
 12. Hiến pháp và pháp luật cúi đầu chào và nhường bước..... Nhà nước pháp quyền chỉ là ước mơ của mọi người kể cả những người đã bỏ tuổi thanh xuân của mình để mong cho thành hịên thực. Hãy coi báo Thanh niên ngày hôm này.....

  Trả lờiXóa
 13. Tiệm tạp hoá20:31 25 tháng 12, 2007

  30.12.2007. Chúng ta nên trưng thêm một biểu ngữ: Không được vô cớ bắt công dân vô tội.Như đã thống nhất, chúng ta sẽ từ trong TAX, EDEN chuẩn bị rồi tiến ra UBNDTP lần qua dinh "độc lập" đi về phía phủ Thái Thú. Nhóm 2 từ trong chợ BT đi lần về sau lưng dinh, tùy cơ có thể biến sau thành trước để họp với đám từ Tao Đàn. Hồi trước cũng phải dựa vào chợ, chùa nhà thờ..bây giờ chùa và nhà thờ không còn an tòan. Ta dựa vô chợ, siêu thị, rạp hát..

  Trả lờiXóa
 14. cái ông toiyeuvietnam, ông nghĩ ông là ai? không có những người dân den như chúng tôi ông sống bằng cái gì. bản thân ông là đầy tớ của chúng tôi vậy mà giọng nói hênh hoang quá vậy.cái gì nó cũng có nguyên tắc của nó, với giọng nói và cách nói của ông, có lẽ ngày mai tôi sẽ cho thôi việc tên đầy tớ này.

  Trả lờiXóa
 15. tôi đồng ý với ý kiến của bác điếu cầy, bác nên xóa commen của @toiyeuvietnam đi. nói chuyện một cách....

  Trả lờiXóa
 16. Anh ĐC, chúc mừng anh đã về tới nhà bình an.

  Trả lờiXóa
 17. @Phuong d: Bác ĐC uống nước Việt, ăn cơm Việt và đang tranh đấu cho chủ quyền của đất Việt đấy! Tranh đấu ôn hòa! Nhà nước có chủ định của nhà nước, dân có thái độ và chính kiến của người dân miễn là bất bạo động, ai cũng có quyền yêu nước chứ. Đất nước Việt Nam là của toàn Dân Tộc Việt Nam, không phải của riêng ai! ( Yêu cầu không dùng lời lẽ tục tĩu để thoa mạ bất cứ ai )

  Trả lờiXóa
 18. http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/12/26/220530.tno coi này sắp sửa có luật quản lý blog cá nhân nữa này!

  Trả lờiXóa
 19. @ToiyeuVN: Đừng rung cây nhát khỉ theo trò trẻ con ấy nhen. Làm gì được nhau khi anh biết nhà tôi ở đâu và tôi tên gì, tôi làm gì nào? Sống thời buổi nào mà còn cái giọng như quan phụ mẫu thời phong kiến thế? Hử???

  Trả lờiXóa
 20. @ToiyeuVN: Đừng rung cây nhát khỉ theo trò trẻ con ấy nhen. Làm gì được nhau khi anh biết nhà tôi ở đâu và tôi tên gì, tôi làm gì nào? Sống thời buổi nào mà còn cái giọng như quan phụ mẫu thời phong kiến thế? Hử??? Đúng là thiển cận.

  Trả lờiXóa
 21. @toiyeuvietnam: bạn không nên xử dụng nhà tôi để đưa ra lời đe dọa các Bloger phát biểu tự do.Ở đây mọi người được công khai bày tỏ ý kiến của mình một cách bình đẳng.Dù bạn là ai cũng phải tôn trọng mọi người.Nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ buộc phải xóa commen của bạn.
  Đây là một trang Blog tôn trọng Tự do thông tin và Tự do ngôn luận.Vì vậy mọi hành vi nhằm hạn chế ,dọa nạt các Bloger không được chấp nhận ở đây.

  Trả lờiXóa
 22. TiếngDânKêu23:31 25 tháng 12, 2007

  1- đề nghị xóa tên toiyeu vì đây là blog khống do những tên mất dạy tạo ra để chuyên đi spam
  2- Dong A: thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý: (sách không hết lòi, lời không hết ý) có lời là vì ý, được ý hãy quên lời

  Trả lờiXóa
 23. Một cái đơn kiện thứ 2 đi, bác Điếu Cày !!!
  Ai dịch giùm sang English giùm được không ạh???
  Mấy thằng Ngụy Quyền, chúng mày đọc đi, thấy NHỤC không?

  Trả lờiXóa
 24. Cái bác toiyeuvn này hay đấy! bác ấy không phân biệt được yêu VN với yêu Đảng. Toàn là cái luận điệu kiểu như: việc đất đai là việc của nhà nước, khó lắm, dân đen chúng mày ngu lắm không xía vào được đâu. Thế đấy, coi yêu nước là im miệng nghe theo những gì được. “góp ý để sửa”? góp ý, theo anh là làm thế nào? Người ta viết Blog, đi biểu tình ôn hòa không là góp ý à. Hay theo anh người ta phải đưa đơn lên các cán bộ tham nhũng bảo các chú ơi các chú đừng tham nhũng nữa thương tụi con với, hay viết bài đòi Trường SA-Hoàng SA gửi lên báo Tuổi trẻ để đăng mới là góp ý chân chính. Ngố thật, làm thế thì có mà như không. Cứ coi sự u mê, nô lệ, phục tùng không suy xét là yêu nước thì làm sao mà khá nổi!

  Trả lờiXóa
 25. Cái bác toiyeuvn này hay đấy! bác ấy không phân biệt được yêu VN với yêu Đảng. Toàn là cái luận điệu kiểu như: việc đất đai là việc của nhà nước, khó lắm, dân đen chúng mày ngu lắm không xía vào được đâu. Thế đấy, coi yêu nước là im miệng nghe theo những gì được bảo. “góp ý để sửa”? góp ý, theo anh là làm thế nào? Người ta viết Blog, đi biểu tình ôn hòa không là góp ý à. Hay theo anh người ta phải đưa đơn lên các cán bộ tham nhũng bảo các chú ơi các chú đừng tham nhũng nữa thương tụi con với, hay viết bài đòi Trường SA-Hoàng SA gửi lên báo Tuổi trẻ để đăng mới là góp ý chân chính. Ngố thật, làm thế thì có mà như không. Cứ coi sự u mê, nô lệ, phục tùng không suy xét là yêu nước thì làm sao mà khá nổi!

  Trả lờiXóa
 26. Jos. Nguyễn Giáo Dân01:55 26 tháng 12, 2007

  Đánh mất niềm tin là mất tất cả, lực lượng võ trang VN ngày càng trở nên hổ lốn, đáng khinh, đáng tởm, hủ bại và còn lâu lắm mới lấy lại được uy tín của mình. Cảm ơn những con người dấn thân như các anh các chị, chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị và vững tin học tập theo gương các anh các chị.

  Trả lờiXóa
 27. Power To The People

  Trả lờiXóa
 28. Chuyện thường ngày ở huyện mà...
  Ở VP Trung Ương chống tham nhũng mà như thế này... mời các bạn xem
  http://www.youtube.com/watch?v=SGxEyHwjgJw&feature=related

  Trả lờiXóa
 29. bai viet tot qua

  Trả lờiXóa
 30. Bác ĐC, bọn chúng hành xử như vậy thật côn đồ quá! cũng chứng tỏ chúng đang lo sợ đấy, chúng mất bình tĩnh! Không chỉ bên công an đâu, còn trên cả công an nữa, hành xử mất bình tĩnh, mất phương hướng như vậy là chúng đang chứng tỏ sự bế tắc trong đối nội lẫn đối ngoại rồi !!!

  Trả lờiXóa
 31. Qua thực tế xã hội đã chứng minh, và tôn trọng" hiện thực khách quan" thì đa phần chỉ có một...nửa.Đề bài còn thiếu một nữa, theo lời " đồng chí Mạnh" thì phải nói đủ là Nhà nước pháp quyền...xã hội chủ nghĩa mới đúng nguyên văn,và trong mô hình này cũng thường thực hiện một nữa là nhà nước quyền...chưa thấy pháp. Hiểu theo nghĩa đen thì Pháp là Tây,ý nói phương Tây.Ta đang ở phương Đông. Theo định hướng XHCN, thì Nhân quyền có hai loại,Tây là quyền con người Đông là quyền của bầy cừu, mà cừu thì chỉ được ăn cỏ khi cần thì cạo sạch lông. Đây cũng là việc của tạo hóa ban cho như vậy.Từ đó các "đồng chí ta" vận dụng có sáng tạo sau khi bút sa gà chết vào công ước nhân quyền năm 1982 rồi áp dụng...theo định hướng XHCN, đây cũng là thiên tài của đảng ta... thế ơới là đỉnh ca trí...tệ.Hic..hic..hic.

  Trả lờiXóa
 32. xin được sửa câu nói của ông Thiệu" hành động làm mất lòng dân là xua dân về với cộng sản"thành" Hành động làm mất lòng dân là xua dân về với...ai thì được hả các bạn?"

  Trả lờiXóa
 33. Độc Cô huynh20:10 26 tháng 12, 2007

  @toiyeuvietnam: Ừ tao cũng là phản động nè, cả dân tộc đều là phản động đó, những ai có tư tưởng trái với đảng đều là phản động cả... đồ ngu ạ!

  Trả lờiXóa
 34. Tiệm tạp hoá21:11 26 tháng 12, 2007

  @.Đông A, 3SàiGòn..Tạ Phong Tần thừa hiểu chữ Chính, kể cả chữ Hán( như chữ vương thêm một gạch đứng). Chính( Hán Việt)_ có thể dùng phản nghĩa của nó là Tà, là Ngụy, là Trá (giả). Chính cũng là Chân Chính. Nên có thể nói Chân và Ngụy, Chân và Trá..Tùy cách viết ứng đối mà dùng. Vậy không có gì sai trong cách dùng của TPT.Tôi định trả lời cho bạn ĐÔNG A từ lúc mới đọc. Nhưng không muốn đề tài của anh ĐC bị lỏang nên đã không cmmt lên.

  Trả lờiXóa
 35. Cái thằng cha Tôi yêu Viêt Nam, nội lấy cái tên cũng sến rền, ai mà chả yêu VN, sinh viên , hoc sinh đi biểu tình cũng yêu, mầy người lôi xềnh xệch điếu cày cũng yêu mà yêu kiểu cho roi cho vọt. Dao Phật là đạo từ bi làm sao mà đi với Marxism, Maoism, Stalinism được, có khi nào dao Phât lấy đâu tranh giai cấp, đấu tố đánh tư sản làm phương châm, đi thiền hành để suy nghĩ cách trấn áp biểu tình yêu nước hử? Giống mấy cha nội Hollywood khoe nhờ tập thiền mà sex... mạnh lên, Rõ dơ cái nhà anh này. Hocđươc đâu 1 chút đi khoe khoang, chắc sắp xổ nho sắc tức thi không, không tức thi sac, Trường Sa có đó rồi không đó...giữ gìn chi cho mệt , theo Phật Gíao kều ông đày me qua Tây Tạng cho rồi. phật mà các Thiền gỉa còn gọi là que cức khô= Càn thỉ quyết để phá chập mấy đứa theo mà ngu muội, theo Đảng mà nói như vẹt để nịnh nọt kiếm chức kiếm quyền bức hiếp dân lành là lọai sâu mọt của đất nuớc, Ông thủ tướng nhà mình coi lọai này là kẻ thù đó

  Trả lờiXóa
 36. 600 tờ báo im thin thít sợ Tân Cương đến són đái, dân chúng muốn coi tức bấy giờ chỉ còn cách xem tin BBC, RFI, RFA, VOA hoặc vào mấy Blog náy. thử hởi Bộ Chính Trị Như vậy là Chính Trị hay phi Chính Trị, hành động bóp miệng báo vhí

  Trả lờiXóa
 37. đối với các bạn @hai h, @duy Q, @nguyen h, thì tôi thấy các bạn dể thương lắm, tôi không giận vì lời nói của các bạn đâu.
  đối với anh Điếu … tôi thất vọng vì anh quá: anh nói tôi đưa ra lời đe dọa các bloger trên blog anh à. xin anh đọc lại đi xem tôi có đe dọa ai không? tôi chỉ nói lên sự thật về khả năng tìm ra người dùng blog phi pháp thôi, để từ đó mà những bloger cần phải lịch sự hơn cẩn thận hơn, trách nhiệm hơn trong lời nói của mình thôi. Đâu phải anh là nhà báo tự do thì anh muốn nói gì thì nói đúng không anh?, nếu anh nói không đúng sự thật, không quản lý thành viên bloger của mình để họ chửi bới nhau nhục mạ nhau trong nhà anh thì tôi xem anh cũng chẵn ra gì, chẳn khác nào dân du côn, "Nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ buộc phải xóa commen của bạn." Tôi không tôn trọng ở điểm nào vd xem...các anh cứ bắt người ta phải thế này thế này còn các anh! xin hãy nhìn lại mình xem...tôi lên trên đây cũng là muốn nói lời dân chủ và cũng rất muốn tự do báo chí, tự do ngôn luận lắm chứ nhưng thử hỏi còn tồn tại những người như các bác mà tự do thì lọan quá giống như trên này vậy người này chửi người kia, chửi chính quyền, chẳn ra một thể thống nào hết. các bác hiểu không....cuộc sống này có nhiều cái hay cái đẹp khác nữa cần quan tâm chú trọng phát triển chứ không phải là bới móc xuyên tạc nhau như thế...

  Trả lờiXóa
 38. He ! he!
  Vào đây học đạo rõ hay
  Đi tu chi nữa, chẳng tày vô đây
  Vô đây học chửi, cũng hay
  Khi ra thì cũng đã đầy một phi
  Hi hi!
  @toiyeu vietnam: tôi không thấy Phật nói vô học cũng thành phật anh ơi, Phật chỉ nói muốn tìm thấy mình, thì phải tận tâm hành thử vô ngã, vô tâm thôi, chính nó sẽ đem lại cho người tu tìm đến cội nguồn, mà không phải cứ học thuộc kinh, thuộc pháp là thành ngay được.
  Nói vế chính luận tôi chỉ xin trình bày một ý duy nhất:
  - Khi anh ở ngoài sáng, kẻ địch núp trong tối, thì anh thua rồi!
  - Nhưng nếu anh cùng vào trong tối với nó, và cố đẩy chúng ra ánh sáng thì anh sẽ thắng đấy!
  - Bằng cớ là bức tường Bá Linh đổ, các nước CS Âu châu sụp đổ êm ru.
  - Nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì hãy phản biện entry: "bản chất của một chế độ" năm 1993 có người đã thấy!(chỉ là suy nghĩ một chiều)
  - Từ đó các bạn sẽ thấy tại sao Nguyễn Văn Linh , Phạm Hùng chết quá sớm, còn văn nghệ sĩ thì: tại sao Vợ chồng Lưu Quang Vũ bị ép xe thơ chết. Nếu Cựu TT họ Võ không nhờ nhóm K4 trong Nam bảo vệ tích cực, liệu có còn sống không?
  - Đó chính là chế độ toàn trị gồm công an trị + mafia đang rút rỉa tài nguyên quốc gia của ta đó.(Bọn mafia trong đảng hiện nay chính là do TC cài vào trong thời trước 1954 tới nay) Chúng không hề muốn lãnh đạo tài giỏi nào của VN tồn tại, và có đường lối đi ngược lại với sự thôn tính và bành trướng của TC.
  Tôi thấy rằng, biểu tình cũng nên có chừng mực, để đánh dấu sự kiện, và tác động cho nhân dân ta có phản ứng, còn cái chính là các bạn có muốn sống mãi với tụi tư sản đỏ + mafia này hay không?.Nếu không muốn thế, thì phải biết cách sống sao cho mãi mãi còn tồn tại để duy trì được sự hậu thuẩn của toàn dân.
  Phải tìm ra con đường để mình đi, chẳng nên dùng thế yếu mà chống thế mạnh làm gì, không bao giờ có chuyện “tưởng rằng chấu ngã nào dè xe nghiêng” đâu!
  Vấn đề vẫn là dân trí, và làm sao cho toàn dân hiểu điều đó, sẽ tới một lúc nào đó, người ta mạnh dạn mặc áo khác với màu đỏ ra đường để chứng tỏ chính kiến của mình một cách dứt khoát mà không e dè.
  “.Những người mong muốn dân chủ, tự do cho đất nước, trong đó có người cộng sản chân chính, thủy chung với lý tưởng nhân đạo của mình, nhưng muốn quét sạch cái chủ nghĩa xã hội hiện thực mà họ nếm mùi đã quá thừa, cần nhận diện rõ đối thủ đích thực của mình, con bạch tuộc vô danh vô diện đang cắm vòi vào Ðảng, công an, quân đội, Nhà nước và tài sản quốc gia.
  Riêng với người cộng sản chân chính, đối thủ của họ không ở ngoài Việt Nam, không nằm trong quần chúng nhân dân, bất kể từng lớp nào. Nó nằm ngay trong lòng Ðảng. Nó là cái nọc độc các đồng chí cố vấn Trung quốc đã cấy vào Ðảng cộng sản Việt Nam từ thời cải cách ruộng đất. Phải bứt nó đi, mới có cơ xây dựng lại một đảng lành mạnh, phục vụ lý tưởng, một thành viên bình thường của dân tộc.
  Những người hô hào chống cộng một cách hồ đồ, vơ đũa cả nắm, miệt thị đồng bộ các lãnh tụ của Ðảng cộng sản và kháng chiến Việt Nam, toàn bộ những người cộng sản Việt Nam, không những chơi trò trứng trọi đá vô bổ, mà còn tạo cho con bạch tuộc kia điều kiện thuận lợi nhất để núp sau "chiến tranh" ấy mà lớn mạnh. Do đó, chính nó cũng nỗ lực tưới dầu vào ngọn lửa còm, đồng nhất tất cả người Việt ở hải ngoại với vài tổ chức "chống cộng" le que, gây căng thẳng tối đa làm hỏa mù cho nó. Trong khi đó nó trịnh trọng trải thảm đỏ rước tư bản quốc tế vào kinh doanh.
  Con bạch tuộc vô danh kia là đối thủ đích thực của mọi phong trào và đảng phái chính trị, bất kể chính kiến, kể cả Ðảng cộng sản Việt Nam, vì quyền lực nó nhắm không thuộc loại quyền lực chính trị mà thuộc loại quyền lực mafia. Do đó, nó chỉ có thể sống và lớn mạnh trong bóng tối. Vũ khí nguy hiểm nhất đối với nó không phải súng đạn mà là ánh sáng, là nói thẳng, nói thật, nói công khai. Lôi nó ra ánh sáng, nó sẽ khắc khoải ngay. Ðiều đó dễ hiểu. Cộng đồng người khác cộng đồng thú ở một điểm cơ bản : nó không chấp nhận lấy luật rừng làm nền tảng cho quan hệ xã hội. Quyền lực kiểu mafia không thể tồn tại lâu giữa thanh thiên bạch nhật.. “

  Trả lờiXóa
 39. Hai Đ.. này nịnh bợ hay nhỉ, lọai như Hai Đ... sao không xúât khẩu sang Bắc hàn hay Miến điện nhỉ, ở Việt nam dân chủa qúa, không hạp đâu

  Trả lờiXóa
 40. Doi khi nguoi ta phai vi pham phap luat de lam` du'ng phap luat.Vo dao duc de thuc hien dao duc.Toi thay hanh dong cua CAND va` cac co quan an ninh cua VN trong thoi gian vua roi` la` du'ng va` chang co gi` la` sai trai ca.DC ong la'm fan nhi?Gio` ong muon tu do,muon tu do ngon luan.Moi ong qua Mi~ o do'co' kha;' nhie`u con cho' mong cho` ong o do'.Oke?

  Trả lờiXóa
 41. @ Tôi yêu Việt Nam:
  Ku có thật sự tin rằng XH chúng ta là trong sạch,vững mạnh,tham những chỉ là thiểu số không?
  Bản thân ku có dám thề trước trời đất là mình chưa hề tham nhũng hay lợi dụng chức quyền để mưu cầu quyền lợi không?
  Hay là Ku cũng là tư sản đỏ ?
  Nói thật lòng mình đi nhé!

  Trả lờiXóa
 42. Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa
  http://www.tiasang.com.vn/news?id=1912
  ---------------------------------------
  Trong bài diễn văn tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII vào ngày 19/7/2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần đầu tiên chính thức công bố nội dung của Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Học thuyết này khác với học thuyết tam quyền phân lập vốn là nền tảng của mọi thể chế pháp trị trên thế giới, là không có sự phân lập giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà chỉ có sự phân nhiệm trong nội bộ các cơ quan nhà nước để đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  Học thuyết này là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng thuyết tam quyền phân lập vào bối cảnh chính trị một đảng cầm quyền đặc biệt ở Việt Nam. Có thể tóm lược những điểm chính của học thuyết như sau:
  1. Quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công giữa các cơ quan nhà nước để thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  2. Nhà nước quản lý đất nước và xã hội theo pháp luật do Quốc hội ban hành, trong đó hiến pháp và luật pháp là kết quả của sự thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng.
  3. Thẩm quyền của Chính phủ được xác định trên cơ sở phân định những loại việc Chính phủ chủ động quyết định với những loại việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp quyết định hoặc cho ý kiến định hướng. Cũng tương tự như vậy, thẩm quyền của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định những loại việc do hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân chủ động quyết định với những loại việc ban chấp hành và ban thường vụ đảng bộ quyết định hoặc cho ý kiến để hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thực hiện.
  4. Hoạt động tư pháp, kể cả việc đào tạo, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ tư pháp, do Đảng lãnh đạo thông qua vai trò của cấp ủy và ban cán sự đảng ở các cơ quan tư pháp căn cứ quy định của Đảng.
  Vì quyền lực nhà nước tập trung và không phân lập nên Quốc hội và Tòa án chỉ là hai bộ phận của hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất, chứ không độc lập tuyệt đối như cách tổ chức chính thể ở các nước khác. Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa khẳng định toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trên cơ sở xác lập vai trò đại diện mặc nhiên của Đảng đối với nhân dân nhằm thực thi và bảo vệ quyền lực đó. Toàn bộ hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp tập trung vào việc bảo đảm và củng cố vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
  Đối với hoạt động quản lý hành chính từ trung ương đến địa phương, Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa đề xuất một sự phân định thẩm quyền cụ thể và tương ứng giữa chính quyền và các tổ chức Đảng cấp trung ương và địa phương. Như vậy, có hai hệ thống cùng tồn tại để điều hành và cai trị quốc gia, đó là chính quyền và Đảng, trong đó Đảng vừa lãnh đạo, vừa trực tiếp quyết định.
  Hoạt động của các cơ quan tư pháp, tức là tòa án, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng trên cơ sở quy định của Ðảng. Cấp ủy Đảng ở địa phương đảm nhiệm việc lựa chọn để giới thiệu bổ nhiệm thẩm phán cho tòa án các cấp. Thẩm phán do vậy vừa là đảng viên vừa là công chức trong bộ máy nhà nước. Vì lẽ đó, việc xét xử của thẩm phán không chỉ dựa vào luật và các bản văn lập pháp khác, mà còn dựa vào các bản văn lập quy của Chính phủ, Bộ và Ủy ban nhân dân địa phương.
  Với sự công bố minh bạch và dứt khoát nội dung của Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa như đã nêu trên, vị trí và vai trò của Đảng và Nhà nước trong chính thể hiện tại được xác lập rõ ràng, giúp tránh tình trạng can thiệp hoặc chồng lấn công việc giữa hai thiết chế như từ trước đến nay. Tuy nhiên, sự áp dụng học thuyết này cũng đặt ra những vấn đề mới đối với bản Hiến pháp hiện hành.
  Thứ nhất, nếu luật pháp là sự thể chế hóa đường lối và chủ trương của Đảng, thì vai trò của các đại biểu quốc hội ngoài Đảng trong việc xây dựng luật cần phải xác định cụ thể. Về mặt pháp lý, những đại biểu ngoài Đảng không có ...

  Trả lờiXóa
 43. Đây là " sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam" khi biện hộ cho việc thâu tóm tất cả quyền : lập pháp ,hành pháp , tư pháp vào tay mình !
  Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa
  http://www.tiasang.com.vn/news?id=1912
  Trong bài diễn văn tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII vào ngày 19/7/2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần đầu tiên chính thức công bố nội dung của Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Học thuyết này khác với học thuyết tam quyền phân lập vốn là nền tảng của mọi thể chế pháp trị trên thế giới, là không có sự phân lập giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà chỉ có sự phân nhiệm trong nội bộ các cơ quan nhà nước để đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  Học thuyết này là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng thuyết tam quyền phân lập vào bối cảnh chính trị một đảng cầm quyền đặc biệt ở Việt Nam. Có thể tóm lược những điểm chính của học thuyết như sau:
  1. Quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công giữa các cơ quan nhà nước để thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  2. Nhà nước quản lý đất nước và xã hội theo pháp luật do Quốc hội ban hành, trong đó hiến pháp và luật pháp là kết quả của sự thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng.
  3. Thẩm quyền của Chính phủ được xác định trên cơ sở phân định những loại việc Chính phủ chủ động quyết định với những loại việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp quyết định hoặc cho ý kiến định hướng. Cũng tương tự như vậy, thẩm quyền của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định những loại việc do hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân chủ động quyết định với những loại việc ban chấp hành và ban thường vụ đảng bộ quyết định hoặc cho ý kiến để hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thực hiện.
  4. Hoạt động tư pháp, kể cả việc đào tạo, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ tư pháp, do Đảng lãnh đạo thông qua vai trò của cấp ủy và ban cán sự đảng ở các cơ quan tư pháp căn cứ quy định của Đảng.
  Vì quyền lực nhà nước tập trung và không phân lập nên Quốc hội và Tòa án chỉ là hai bộ phận của hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất, chứ không độc lập tuyệt đối như cách tổ chức chính thể ở các nước khác. Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa khẳng định toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trên cơ sở xác lập vai trò đại diện mặc nhiên của Đảng đối với nhân dân nhằm thực thi và bảo vệ quyền lực đó. Toàn bộ hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp tập trung vào việc bảo đảm và củng cố vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
  Đối với hoạt động quản lý hành chính từ trung ương đến địa phương, Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa đề xuất một sự phân định thẩm quyền cụ thể và tương ứng giữa chính quyền và các tổ chức Đảng cấp trung ương và địa phương. Như vậy, có hai hệ thống cùng tồn tại để điều hành và cai trị quốc gia, đó là chính quyền và Đảng, trong đó Đảng vừa lãnh đạo, vừa trực tiếp quyết định.
  ...
  ...
  Luật sư Lê Công Định

  Trả lờiXóa
 44. tin chứ bạn. tôi xin thề với danh dự của người.....

  Trả lờiXóa
 45. Thôi được,tôi tạm tin bạn nhưng bạn đừng nói rằng những cảnh sát giao thông đang nhận tiền hối lộ ngòai đường hằng ngày cũng là thiểu số. Tôi biết rõ là không phải như vậy, họ là đa số.
  Bạn có tin rằng 99,9% hải quan nhận hối lộ không ? tôi tin như vậy vì tôi và nhân viên của tôi làm thủ tục hải quan hàng ngày và tôi biết rõ điều đó.
  99,9% các bác sĩ nhận tiền hoa hồng từ các công ty dược. Tôi kinh doanh ngành này nên bạn đừng bàn cãi gì nhé !
  Các trường cấp một tốt đều nhận tiền bồi dưỡng (bản chất là tiền hối lộ)khi nhận con em của chúng tôi vào học.( Tôi là người trong cuộc)
  Trong ngành công an,thực lòng mà nói, tôi chỉ tin tưởng ông Nguyễn Việt Thành. Mà ông ấy rất nghèo,vợ con ổng cũng rất khổ.
  Bạn cũng vậy,nếu thực sự bạn sống trung thực và liêm khiết thì thu nhập của bạn không đủ sống chứ không nói là học tập và các chi phi khác....Mà nếu vậy thì bạn đang "ăn cơm dưới đất,nói chuyện trên trời...."

  Trả lờiXóa
 46. Bạn TôiyêuViệtNam có ngụ ý rằng nếu như những người đấu tranh đòi "quyền được nói" (tôi tránh cụm từ "tự do ngôn luận" vì cụm từ này rất "nhạy cảm" hehe) tập hợp lại như các bạn trẻ TQ năm 1989 ở Thiên An Môn thì bạn cũng sẻ dùng vũ trang theo lệnh trên để dập tắt như nhà cầm quyền TQ đã làm ở Thiên An Môn ?

  Trả lờiXóa
 47. Tôi cũng tin rằng bạn TôiyeuVietnam là một người có học hành tử tế, khác với những kẻ bắt anh Điếu Cày, hành vi rất côn đồ.
  Tôi cũng đã từng đối phó với những người côn đồ này hồi tháng 7 vì "tội" dám tặng bà con khiếu kiện một giỏ cần xé bắp luộc.
  Sự thật là tôi chẳng phải phản động phản điếc gì cả, chỉ là thấy người ta tội nghiệp quá nên giúp, thế thôi. Vậy mà cũng bị mật vụ theo dõi. Hành động này làm cho CA mất thêm một điểm trong lòng tôi (vốn đã dành nhiều điểm âm cho CA).

  Trả lờiXóa
 48. @ Bạn toiyeuVietnam nói gì đi chứ nếu như bạn còn là người có lương tri!
  Tôi có người bạn cũng làm bên An Ninh,thực sự thì bạn tôi cũng là kẻ liêm khiết,hắn sống rất khổ sở so với đám bạn cùng học chung hồi phổ thông và bạn bè đều nhìn hắn một cách thương hại. Tôi đã nhiều lần chân tình khuyên hắn nên tìm việc khác mà làm,kiếm nhiều tiền một cách trong sạch,thanh thản cho vợ con nở mày nở mặt mà nó không nghe.
  Con đường sự nghiệp mà bạn TôiyêuVietnam đã chọn chỉ có một trong hai điểm đến:
  1/Bạn là nhân viên an ninh liêm khiết,chính trực : bạn là kẻ nghèo khổ so với những bạn bè cùng lứa tuổi và năng lực (trí tuệ,học vấn),vợ con bạn sẽ rất mặc cảm vì nghèo so với người khác. Tự hào về mặt tinh thần chỉ là chủ nghĩa AQ.
  Là một người dân,chúng tôi cũng không cần bạn nghèo mà chúng tôi cần những "người nhà nước" như bạn tạo mọi điều kiện để đất nước này tiến bộ, đời sống của nhân dân khá lên,dân chủ hơn. Muốn vậy chúng tôi cần được nói lên tiếng nói thật lòng mình mà không bị ai bắt bớ hay hăm dọa. Chúng tôi cần thực sự có quyền chọn những người có tài,có đức,có tầm để quản lý đất nước thông qua hình thức cạnh tranh.
  (Hơi ngoài lề một chút: như bạn thấy đó,kể từ khi có các nhà cung cấp dịch vụ internet khác xuất hiện như FPT,Viettel,EVN ngoài VNPT thì tốc độ internet của chúng ta được cải thiện thấy rõ so với trước đây chỉ độc quyền VNPT. Vậy thì vì cớ gì lĩnh vực quan trọng nhất là quản lý xã hội thì chúng ta lại....)
  2/Bạn là kẻ xôi thịt,tư sản đỏ bụng bự - tôi không có gì để bình luận. Nếu như những kẻ này đụng chạm đến quyền lợi của cá nhân và gia đình tôi,tôi quyết ăn thua đủ đến nơi đến chốn bằng tất cả trí tuệ,tiền bạc (và cả chân tay nữa-nếu cần)mà tôi có.
  Trong xã hội chúng ta hiện nay,số người có suy nghĩ như tôi không là thiểu số đâu,chỉ là dám nói ra hay không mà thôi!
  Vài lời cùng bạn,nếu có gì tôi nói không phải thì xin bạn cứ tranh luận nhé (nhưng phải nói đúng sự thật,có cơ sở,từ đáy lòng bạn nhé,những lời nói giả dối chúng tôi nghe đủ rồi)

  Trả lờiXóa
 49. Hoi < toi mo uoc tro thanh 1chien si cong an kien cuong mac du toi la con gai,nhg mo uoc do bi dap tat khi toi thay cach ma tui no doi xu voi ng dan nhu la con o~.Tu do,~ h/a ve ng cong an nhan dan manh me,liem chinh ko con nua,noi chung la ~ thu ma.t ha.ng song = dong tien cua dan ma lai con xin de~U dan nua chu.Thay vao do la ~ thang cho' tham o,ngu dot.Thu nhin da.i 10 thang nao do,se thay het 10 thang deu bu.ng fe..Li do j thi ai cung hieu.
  Chia buon cung bac vi bac da ra dg ko coi ngay chang.

  Trả lờiXóa