28 thg 6, 2007

Tranh luận trong phiên tòa Chuối nhất VN

Hoàng Hải
DSC07528
Tranh luận trước Toà Phúc thẩm

Thưa quý toà!
Tôi xin trình bày những sai sót vi phạm trong bản án sơ thẩm của TANDQ1 như sau


1/CÁC NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử lý Vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành.
Như vậy,mọi trường hợp xử lý vi phạm hành chính do người không có thẩm quyền,lạm quyền,sai thẩm quyền đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Mặt khác,việc tiến hành xử lý vi phạm hành chính còn phải bảo đảm đúng với các quy định của pháp luật.Nghĩa là không được tuỳ tiện xử lý vi phạm hành chính nếu không có các căn cứ pháp luật đúng với trường hợp vi phạm cần xử lý.


2/THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Trong bản án sơ thẩm ngày 28/03/2007 toà án nhân dân Q1 đưa ra các nhận định như sau :
- Về Thẩm quyền ra quyết định :
Căn cứ Khoản 1 - điều 31 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
Điều 31 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Công an nhân dân.
1.Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:
a)Phạt cảnh cáo;
b)Phạt tiền đến 100.000 đồng.
---------
Căn cứ điểm a khoản 3 điều 42 pháp lệnh,khoản 1 điểm a,khoản 2 điều 34 Nghị định 150/CP
Điều 42.Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
điểm a khoản 3: Nếu hình thức,mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt,thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó;
Bằng những luận cứ trên TANDQ1 xác định ông Trần Xuân Minh là chiến sĩ công an và có thẩm quyền xử phạt tiền đến 100.000đ
----------------------------------------------
- Về Trình tự,thủ tục xử phạt: TANDQ1 cho rằng:
Căn cứ điều 55 khoản 1 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,căn cứ điều 3 Nghị định 150/CP ngày 12/12/2005 thì khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình,người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản.(trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản)đoạn này bị cắt bỏ trong bản án.
Toà án nhân dân Q1 đã NHẬN ĐỊNH KHÔNG ĐÚNG và dẫn sai điều luật.
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định hai loại thủ tục xử phạt vi phạm hành chính gồm: Thủ tục đơn giản và Thủ tục thông thường

Thủ tục đơn giản.
Điều 54.
Trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt
phải ra quyết định xử phạt tại chỗ.
Quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày,tháng,năm ra quyết định;họ, tên, địa chỉ của người vi phạm hoặc tên,địa chỉ của tổ chức vi phạm;hành vi vi phạm;địa điểm xảy ra vi phạm;họ,tên,chức vụ của người ra quyết định;điều,khoản của văn bản pháp luật được áp dụng.Quyết định này phải được giao cho cá nhân,tổ chức bị xử phạt một bản.Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.Cá nhân,tổ chức vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt;trong trường hợp nộp tiền phạt tại chỗ thì được nhận biên lai thu tiền phạt.
Thủ tục thông thường:
Điều 55.Lập biên bản về vi phạm hành chính
1.Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình,người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản,
trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản.
Khoản 1 điều 57 :
Việc phạt tiền trên 100.000đ phải theo đúng quy định tại Điều 55 và 56 của pháp lệnh này.
Như vậy khoản 1 điều 57 quy định rõ điều 55 và 56 chỉ áp dụng cho trường hợp THỦ TỤC THÔNG THƯỜNG với mức phạt trên 100.000đ.(trong khoản 1 điều 55 ghi rõ: trừ trường hợp xử phạt theo THỦ TỤC ĐƠN GIẢN,cũng có nghĩa là điều 55 không dành cho THỦ TỤC ĐƠN GIẢN)
Thẩm quyền và thủ tục xử phạt của chiến sĩ công an với mức phạt tới 100.000đ được quy định tại điều 54 chứ không phải điều 55.Khi dẫn điều 55 TANDQ1 ĐÃ CẮT BỎ KHÚC SAU : trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản.
Và cho rằng không có quy định bắt buộc phải lập biên bản tại chỗ ngay khi có hành vi vi phạm hành chính xảy ra. LÀ SAI.

Ông Trần Xuân Minh là chiến sĩ công an nên thẩm quyền và thủ tục chỉ được làm theo thủ tục đơn giản (Điều 54).Việc ông Minh và hai nhân chứng không có mặt tại hiện trường tối ngày 27/11 nhưng lại lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính sau 10 ngày tại CA phường và ra quyết định xử phạt sau đó là hành vi vượt thẩm quyền,lạm quyền,sai thẩm quyền đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Nếu phạt hơn số tiền trên mới lập biên bản theo THỦ TỤC THÔNG THƯỜNG nhưng làm theo THỦ TỤC THÔNG THƯỜNG thì người ra QĐ không thuộc thẩm quyền của ông Minh mà phải là cấp trên của ông ta.
------------------------------------
TANDQ1 nhận định:
Bản chất sự việc mâu thuẫn giữa ông Thuần và ông Hải là tranh chấp phần thông hành địa dịch giữa hai nhà,đây là mâu thuẫn chỉ mang tính chất dân sự giữa cá nhân với cá nhân.Ông Hải không thể vì vậy mà phê phán tư cách Đảng viên của ông Thuần.Việc này đã gây ảnh hưởng uy tín Đảng viên và xúc phạm danh dự của ông Thuần và tạo dư luận không tốt cho quần chúng ở địa phương.
HOÀN TOÀN SAI vì đoạn này mang tính suy diễn và quy chụp chứ không có căn cứ pháp lý:
Thưa quý toà!
Tôi hoàn toàn không tranh chấp gì với ông Thuần.Bằng chứng là giấy tờ nhà chúng tôi mua đã có phần thông hành địa dịch thể hiện trên bản vẽ do PQLĐT lập từ năm 1991 và trong sổ hồng, đến nay hiện trạng vẫn giữ nguyên như bản vẽ năm 1991.
Tôi không xây dựng cơi nới gì ở đó,chỉ sử dụng hiện trạng hiện hữu là hợp pháp.Sao lại gọi là tranh chấp với ông Thuần?
Bản vẽ nhà ông Thuần không thể hiện phần THĐD.(CHIỀU DÀI NHÀ 19,45m)
Vợ chồng ông Thuần liên tục khiếu nại trong nhiều năm đòi THĐD rồi khi lòng tham làm mờ mắt đã ngang nhiên rải sắt trên mái tôn nhà tôi,dùng lưới sắt bịt kín cửa nhà tôi để thực hiện hành vi lấn chiếm.
Ông Thuần Xây dựng trái phép ở khu vực THĐD,bịt kín cửa một căn nhà hợp pháp để thực hiện hành vi lấn chiếm(ngày 27/11/2006).Cả hai hành vi bất chấp pháp luật trên đều đã hoàn thành và tồn tại trong hai ngày. Bằng chứng là những bức ảnh tôi chụp sáng ngày 28/11/2006 và Biên bản hoà giải ngày 28/11 yêu cầu phải tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng vi phạm pháp luật.
nên việc phản ánh trong văn bản gửi tổ dân phố có từ "hành xử côn đồ bất châp pháp luật" là phản ánh đúng sự thật.

Ông Phan Như Thuần cũng không khiếu nại kiện cáo gì.
Muốn vững mạnh,trước tiên Đảng phải trong sạch đã.Có TRONG SẠCH thì mới VỮNG MẠNH được.Một đảng viên,một BTCB nhiều năm liền khiếu nại vô căn cứ gây mất đoàn kết trong khu dân cư rồi ngang nhiên vi phạm pháp luật cần phải được quần chúng nhân dân phê phán,đóng góp cho tiến bộ.Có như thế mới nâng cao uy tín của Đảng,làm trong sạch Đảng,chứ không phải "gây ảnh hưởng uy tín Đảng viên " như toà Q1 nhận xét.

TANDQ1 nhận định:
Đối với hành vi gây mất trật tự khu dân cư:
Trong bản khai tại CA cũng như phiên toà hôm nay ông Hải cũng xác nhận do bức xúc ông có la lớn và yêu cầu bà con trong khu vực ra chứng kiến hành vi(gắn hàng rào sắt) của ông Thuần.Do đó căn cứ điều 7 khoản 1 điểm b,c Nghị định 150/CP ngày 12/12/2005 đã quy định :
Phạt cảnh cáo hoặc tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
-...Có cử chỉ,lời nói thô bạo,khiêu khích,trêu ghẹo,xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác
-...gây mất trật tự ...ở khu dân cư...

Thưa quý toà!
Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính : Cá nhân ,tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật quy định.
TANDQ1 đã không dẫn chứng căn cứ điều luật nào tôi ĐÃ VI PHẠM.
Điều 8 PLXPVPHC : Tình tiết giảm nhẹ
Khoản c)
Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra.
Phan Như Thuần đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho tôi nên tôi la lớn mời bà con trong khu vực tới chứng kiến đó là phản ứng chính đáng.Vả lại trước khi la lớn tôi đã bấm chuông gọi ông Thuần ra nói chuyện.
Không phải tự nhiên tôi có cử chỉ,lời nói thô bạo,khiêu khích,trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm ông Thuần nên áp dụng điều 7 khoản 1 điểm b,c Nghị định 150/CP ngày 12/12/2005 là không đúng tính chất vụ việc.
Trên đây là một số điểm VI PHẠM dẫn đến phán quyết sai trái của TANDQ1 trong bản án sơ thẩm ngày 28/03/2007.Còn nhiều sai phạm về hình thức văn bản thể hiện trên các văn bản đã ban hành của CAP Bến Thành cũng mong quý Toà lưu ý.
Nguyễn Văn Hải

ho
Con kiến kia định kiện củ khoai hả?
DSC07531
Củ khoai cũng kiện,sợ gì!

13 nhận xét:

 1. Ôi ! Vui quá bác ạ . Tình hình thế nào hả bác ?

  Trả lờiXóa
 2. Phien toa hom nay chuoi nhat Viet nam.Cong an khai lam theo chi dao khien chu toa phai nhac nho khong duoc khai nhu vay.Nhan chung khai thoi gian xay ra vu viec ba ta khong co o do nhung toa cu vin vao chung cu do cong an tao ra.Chuoi het biet

  Trả lờiXóa
 3. kết quả thế nào hả anh?

  Trả lờiXóa
 4. Bà mẹ... vn anh hùng!

  Trả lờiXóa
 5. Túm lại kết quả là sao hả anh???

  Trả lờiXóa
 6. Em nghĩ phiên tòa này phải lên giám đốc thẩm quá.

  Trả lờiXóa
 7. túm lại là anh HH THUA TRONG THẾ... THẮNG hé hé

  Trả lờiXóa
 8. hình ai chụp đẹp quá ta

  Trả lờiXóa
 9. Tui wai nhứt đám ! Đứng lun hổng thèm ngùi ! hehehehe

  Trả lờiXóa
 10. Hổ buồn không nói gì sao?anh thấy tinh thần tốt không thấy lăn tăn gì.Hôm trước xử sơ thẩm cũng vậy,thậm chí còn kịch tính hơn khi trưởng ban điều hành khu phố được cử làm nhân chứng cuội đã đấu tố anh tưng bừng như đấu tố địa chủ khiến thẩm phán phải nhắc nhở.Hôm qua mình được thẩm phán khen:anh phát biểu gây sốc.Hehehe!!!

  Trả lờiXóa
 11. Úi chao, nghe mà....phát ớn. Dân VN ko có quyền gì hết, nhất là quyền kiện cáo đảng viên. Đảng viên là người thay mặt đảng => đảng viên ko bao giờ có lỗi gì cả, đảng viên là số một. Hoan hô đảng viên!!!!!

  Trả lờiXóa
 12. keyboardwarrior20:40 8 tháng 9, 2008

  de^~ qua' troi oi... bay gio*` cu*' quye^'t di.nh hu?y bo? bien ba?n cu?a o^ng minh (kho^ng du quyen luc) cho ba'c die^u cay ve^` nha` tha('ng kie^.n . Ro^`i ke^u ca^'p tre^n cu?a ba'c minh la^.p bien ba?n dua tre^n Dieu 55 (Thủ tục thông thường) thi` vui ca? la`ng.

  Trả lờiXóa